Lasten ja nuorten selkäongelmat ovat aina hälyttäviä

Jos kasvavalla lapsella/nuorella on jalkojen erimittaisuutta, lapojen ja hartialinjan epäsymmetriaa, selkeästi havaittavaa mutkaa selkärangassa lanne- tai rintarangan alueella, niin vanhempien ja kouluterveyden huollon tulee valpastua ja toimia.

Edellä mainitut ryhtivirheet johtunevat pääsääntöisesti lihasten epätasapainosta; jostain kohtaa kiristää syystä tai toisesta ja ranka kompensoi vastakkaisella liikkeellä; aiheuttaen mutkia rankaan ja lihaskireyksiä sekä ylöspäin, että allaspäin. Hyvin harvoissa tapauksissa ongelma on oikeasti rakenteellinen eli luinen.

Hoitamattomana lihasten epätasapaino ja ryhtivirheet voivat johtaa helposti selkärangan skolioosiin. Skolioosin hoito on pitkä ja työläs prosessi mahdollisine korsetti- ja leikkaushoitoineen – särkylääkkeistä puhumattakaan. Skolioosin tai muun selkärangan virheasennon vuoksi jopa vasta 10 vuotiaita on joutunut selkärangan luudutusleikkaukseen. Itse ole hoitanut vasta kuusi vuotiasta tyttöä jolla oli jo selkeästi havaittavaa mutkaa lannerangan alueella/skolioosia.

Mitä tehdä jos havaitaan ryhtivirheitä ja pientäkin mutkaa selkärangassa?Asiaa ei auta, että ”tilannetta seurataan” vuodesta, kahteen tai kolmeen kunnes todetaan, että… Täytyy toimia heti kun havaitaan poikkeamaa. Näin säästytään isommilta ja vaikeimmilta poluilta.

Jäsenkorjaus eli manuaalinen terapia yhdessä toiminnallisen liiketerapian kanssa tuottaa kivuttoman ja kauas kantoisen hyvän tuloksen. Manuaaliterapialla puretaan lihaskireyksiä ja autetaan kehoa palaamaan omaan linjaansa, liiketerapialla vahvistetaan heikkoja lihaksia ja tuetaan rangan syviä lihaksia, jotta lihakset jaksavat pitää rangan suorana. Vuorottelemalla näitä kahta hoitoa, manuaaliterapiaa ja liiketerapiaa, saadaan ranka oikeaan asentoon; ilman leikkausta, ilman lääkitystä

AIKAA TARVITAAN – mitä suurempi mutka, sitä syvemmät kireydet kehosta löytyy. Hoitoihin ja terapiaan tarvitaan siis sitoutumista: sitä enemmän aikaa kuluu kuntoutumiseen, mitä pidempään ongelma sivutetaan. Aikaa voi mennä puolesta vuodesta vuoteen ja jopa enemmänkin. Kuntoutuminen riippuu motivaatiosta treenata sekä luonnollisesti lähtötilanteesta.

Tähän otsikkokuva on otettu wikipedian sivulta ja siinä on nähtävissä selkeästi kuinka ristiluu on vinossa – koko lantiokori on vinossa – onko ensin ollut isku lantion seudulle kaatumisen/putoamisen kautta joka on pikku hiljaa kiristänyt alueen lihaksia ja sitä kautta lähtenyt lopulta kiristämään lannerangan alueen lihaksia ja lopulta ranka kompensoi? Vai onko ensin ollut jokin muu syy mikä on vetänyt lannerankaa mutkalle ja lihasten kireys on vienyt ristiluun vinoon? Asia mikä ei selviä kyseisestä kuvasta, mutta molemmat ovat mahdollisia tai sitten vielä jokin muu tuntematon syy.

Mitä tehdä:

Tytöt 👉 selkäranka tarkkailuun jo 10-12 vuotiaana
Pojat 👉 selkäranka tarkkailuun jo 13-15 vuotiaana

Mitä aikaisemmin asiaan tartutaan, sitä helpompi sitä on hoitaa & tulokset syntyvät nopeammin. Yllämainitut iät, jos ei ole ollut synnynnäistä.

Mahdollisia syitä voivat olla muunmuassa synnynnäiset rangan kehittymiseen liittyvät poikkeamat jo sikiövaiheessa. Mahdollinen poikkeama ei välttämättä oireile kuin vasta taapero tai leikki-ikäisenä – jos silloinkaan, mutta mahdollisesti alkavat jo ilmenemään. Näiden ja tuntemattomasta syystä (idiopaattisiin) skoliooseihin pystytään kyllä vaikuttamaan ilman kirurgista väliintuloa. Se kuinka paljon, on kiinni kulmasta, kestosta sekä siitä kuinka paljon on valmis itse tekemään töitä asian eteen.

👉 Ensinnä pitää ymmärtää skolioosin rakenne, mikä se on omalla kohdalla. Onko kyseessä 3 vai 4 mutkan ja onko siinä lantiokori mukana vai ei (3/4C = curves, 3/4CP = curves & pelvic). Lisäksi mikä on pääasiallinen mutka ja mikä on kompensoiva. Missä ja kuinka paljon (aste). Hienoa olisi jos asiasta olisi vielä kuvannettua dokumentaatiota eli röntgen- tai magneettikuvat.

👉 Hoitaessa skolioosia jokaisen täytyy löytää itselleen juuri se sopiva henkilö kenen kanssa asiaa lähtee työstämään. Henkilö joka pystyy motivoimaan 🤜positiivisesti 🤛 sekä kannustamaan joka päiväiseen❗️❗️ muutaman liikkeen / asian harjoitteluun.

Skolioosi vaikuttaa kuitenkin kehollisesti koko rangan matkalta hartiarenkaan, kylkiluiden, lantiokorin sekä ylä- että alaraajojen asentoon. Joskus kivuton ja ilman mitään oireita, mutta mahdollisesti aiheuttaa myös hengitysvaikeuksia, hengästymistä, kipuilua. Puhumattakaan miten tämä kaikki voi vaikuttaa henkiseen jaksamiseen, sekä minäkuvan muovautumiseen & kehitykseen – iästä piittaamatta.

Skolioosin eri luokitukset

Kuva näyttää eri skolioosi tyyppejä. 3C:ssä hartiarengas on kompensoimassa rintarangan pääasiallista mutkaa oikealle ja lanneranka kompensoi alapuolella. Lantiokori joko on lannerangan mukana tai suorana. 4C:ssä pääasiallinen mutka on lannerangassa ja rintaranka & hartiarengas kompensoivat jokainen vastakkaiseen suuntaan edellisestä lantiokorin ollessa joko suorassa tai kompensoimassa vastakkaiseen suuntaan. Lisäksi tulee vielä mukaan kierto kaikissa eli ranka myös kiertyy kuin tiskirättiä vääntäen.

Nyt voi herätä kysymyksiä / huomioita:

Miksi tytöt seurantaan nuorempana kuin pojat?
-> murrosikä alkaa tytöillä laskennallisesti muutamaa vuotta aikaisemmin mitä pojilla.

👉Jos selän rakenteen seuraaminen aloitetaan jo ennen murrosiän alkua, pystytään mahdollisen skolioosin syntyyn vaikuttaa ja puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Tarkkaile siis lapsesi selkää kun hän istuu selkä paljaana edessäsi – symmertia kyljissä, hartioissa, lavoissa, lantiossa, suora selkä.

👉 Luusto kehittyy ja on pehmeää murrosiän loppuun, jonka jälkeen se ei periaatteessa enää kasva. Tästä eteenpäin voisi sanoa että alkaa luuston kuluminen mihin vaikuttavat elintavat (ravinto & liike) – etenkin keski-iän jälkeen.

Pääasiallinen ja suurin osa skoliooseista ovat pehmytkudosperäisiä, mutta mitä pidempään vaikuttaa kehossa sitä suurempi vaikutus sillä on myös nikamiin ja välilevyihin – etenkin mitä lähempänä ollaan ns normaalia eläkeikää.

Luista skolioosia ei pystytä pehmein manuaalisin keinoin poistamaan, voidaan lieventää mahdollisia oireita ja tasapainottaa kehoa.

Ilmenee etenkin teini-ikäisillä tytöillä enemmän mitä pojilla! Onko tähän syynä mahdollisesti tyttöjen vähäisempi fyysinen rasitus vai mikä? Liike on lääke myös tässäkin tapauksessa, monipuolinen ja lihaksia rasittava = vahvistava liike.

Syyt?
👉 geeniperimä
👉 keholle monipuolinen liikunta?
👉 hengitys?
👉 istuma-asento / seisoma-asento?
👉 ulkoiset-/sisäiset henkiset paineet?
👉 minäkuvan rakentuminen?
👉 fyysinen trauma?
👉 henkinen trauma?


Ajanvaraus mobilisaatio terapiaan / jäsenkorjaukseen:

http://www.picktime.com/sannahaapala


Tämän kirjoituksen alkuosan kirjoitin aikaisemmin Facebookissa sannahaapala.fi -sivuillani 30.1.2021 ja jälkimmäisen osuuden 28.1.2021
#skolioosinhoito #kivutonhoitomuoto #selänmutkat #lastenjanuortenselkäkivut #jalkojenerimittaisuus #lantiokorinvirheasento #lihaskireydet #jäsenkorjaus #kjksanna #perinnehoitomuoto #perinnehoito #toiminnallinenliiketerapia #liiketerapia #kuntoutus #sannahaapalafi #tukijaliikuntaelinsairaudet #tulesairaudet

”Seurataan” – epäily skolioosista

Tämä voi olla monella nuorella se mitä kuulee koulussa, kun huomataan selässä olevan isompaa tai pienpää mutkaa. Sitä seurataan ensin vuosi, sitten toinen ja kolmas, sitten todetaan, että nyt on liian myöhäistä konservatiiviselle hoidolle – tarvitaan korsetti… Tässäpä nyt ensin yksi ihan tuore hoidettavani tapaus.

Ihan ensimmäisenä siis kuvat ennen ja jälkeen. Kyseessä on 13v nuori, jonka selkärangan suhteen oli puolitoista vuotta sitten todettu koulun terveystarkastuksessa, että ”seurataan”. Puolen vuoden kuluttua ranka oli normaali ja nyt viimeisemmässä tarkastuksessa oli taasen todettu ”seurataan” kun mutkaa oli tullut vähän enemmän mitä ensimmäisellä kerralla. Aiheena siis mahdollinen skolioosin muodostuminen. Lisänä oli vielä alaraajojen eri pituudet.

Onneksi olin kirjoittanut jutun aikaisemmin Facebookin joulukalenteriini 2020 joulukuussa ja sen kirjoituksen tämän nuoren äiti muisti, juuri tästä ”seurataan” -sanasta. Ihanaa – joku siis lukee postauksiani 😀 Lisään sen kirjoituksen myös tänne blogiini.

Onnekseni pääsin työstämään kehoa kun henkilö on vielä nuori ja luusto on kasvuvaiheessa. Myöhemminkin todettuja rangan asennon muutoksia ja skoliooseja voi hoitaa hyvilläkin tuloksilla – silloin tosin tarvitaan jo muuta oheisharjoiteitta pelkän manuaalissen kehon terapian lisäksi (jäsenkorjausta), sekä useampia hoitokertoja.

Nyt jos silmäsi oppivat hieman tässä vertaamaan kuvia keskenään – kuvien otolla on eroa toisistaan noin tunnin verran. Ennen kuin pääsin tähän vaiheeseen hoitoa olin hoitanut jo pelkästään jalkoja (siellä oli omat juttunsa kanssa). Havaittavat asiat johtuvat sekä lantiokorin virheasennosta että siitä seuranneesta rangan kompensaatiosta lantiokorin asentoon. Keho yrittää aina automaattisesti korjata siinä ilmeneviä virheasentoja, niin ketjussä ylös- kuin alaspäin.

  • hartialinja – vasen hartia on ylempänä
  • kylkilinja – vasen kylki on suora
  • suoliluunharjut – oikea on ylempänä
  • kuvan ulkopuolelta, niin vasen jalka oli n sentin oikeaa lyhyempi joka ilmeni jalkoja hoitaessa

Ongelman ydin oli ”helppo”. Tässä tapauksessa ainakin; ristiluu oli vinossa juuri sen verran, että se vinous vaikutti koko lantiokoriin (ristiluu, lonkkaluut ja häpyluu) ja kompensoitui sekä selkärangassa että vasemman jalan kireydessä. Nämä kehon tekemät korjaukset oletettavasti ovat se syy koko vasemman linjan – jalkaterästä kallonpohjaan – toispuoleiseen kireyteen.

Mutta mikä oli SYY? Sen syyn löytyminen on aina huomattavasti vaikeampaa löytää. Ehkä hän on kaatunut todella lahjakkaasti jossain vaiheessa, mutta sitä ei vain välttämättä muista. Joka tapauksessa, vaikka nyt meillä jäi hänen kohdallaan sen syyn miksi tai mikä oli alkusysäys tälle vinoumalle selvittämättä, niin syy selkärangan vinouteen ainakin löytyi.

Jatkossa pitää yrittää muistaa välttää asentoja mikä mahdollisesti voivat ylläpitää lantion vinoa asentoa ja siten tukea syystä tai toisesta syntynyttä vinoumaa. Esimerkiksi istuminen vinossa; jalan nostaminen (aina sama jalka) toisen yli, tai aina saman jalan päällä istuminen. Nämä siis esimerkkeinä. Jokainen voi miettiä vaihteleeko itse istuma-asentoa kuinka usein vai istuuko koko ajan samassa asennossa? Istutko sohvalla aina samassa kulmassa ja samassa asennossa, tai siinä nojatuolissa. Istutko suorana oikeassa asennossa vai lähtökohtaisesti jo selkä ihan mutkalla ja pyöreänä pallona taaksepäin?

Hoidettavani kohdalla vaikka nyt saatiin ranka suoraksi jo yhdellä hoitokerralla, niin jatkamme kuitenkin hoitoja vielä lisää. Siellä on sen verran syvät kireydet vielä olemassa, joten niiden purkaminen ei välttämättä ole ihan helpolla taltutettu.

”Häntä esiin – rinta rottingille – kallonpohjaan tilaa”

Tämä on vastaukseni ja ensiapuni sekä jatkohoito-ohjeeni kaikille meille pystyssä käveleville selän ja rangan oireisiin 🙂

ÄLÄ jää odottamaan mitä seuraa kun koulu-/työterveydenhuollossa todetaan, että ”seurataan”!!! Apu voi löytyä joskus täydentävistä hoitomuodoista, olit minkä ikäinen tahansa <3